Thứ 2, ngày 15/04/2024

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA Y HỌC CƠ SỞ LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2019 – 2022

16/01/2020 09:16:40 - Lượt xem: 1306

Trên cơ sở hoạt động của 4 chi đoàn: Chi đoàn cán bộ khoa YHCS, chi đoàn XNYH.K1, chi đoàn XNYH.K2, chi đoàn XNYH.K3. Ngày 18/12/2019, Đoàn trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên đã có quyết định số 26/NQ-ĐTN về việc thành lập Liên chi đoàn Khoa Y học cơ sở.

Chi tiết

kết quả học tập học phần Hóa sinh -lớp hè k46 năm học 2018-2019

21/08/2019 08:16:55 - Lượt xem: 1170

kết quả học tập học phần Hóa sinh -lớp hè k46 năm học 2018-2019

Chi tiết

kết quả học tập học phần mô phôi -lớp hè 2018-2019

21/08/2019 07:59:06 - Lượt xem: 803

kết quả học tập học phần mô phôi -lớp hè 2018-2019

Chi tiết

THÔNG TIN BỘ MÔN KÝ SINH TRÙNG

11/09/2017 15:07:24 - Lượt xem: 3488

Chi tiết

Thông tin Bộ môn Sinh lý học

09/09/2017 11:02:37 - Lượt xem: 4551

Chi tiết

BỘ MÔN GIẢI PHẪU BỆNH

09/09/2017 09:56:56 - Lượt xem: 4359

Chi tiết

BỘ MÔN MÔ – PHÔI THAI HỌC

09/09/2017 09:43:32 - Lượt xem: 4372

Chi tiết

Thông tin đơn vị Khoa Y Học cơ sở

07/09/2017 10:19:55 - Lượt xem: 1755

Chi tiết

Bộ môn Miễn dịch- Sinh lý bệnh

06/09/2017 15:38:26 - Lượt xem: 4522

Chi tiết

Bộ môn Hóa Sinh

06/09/2017 15:24:30 - Lượt xem: 4920

Chi tiết