1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Bộ môn HÓA SINH

- Địa chỉ: Số 284 đường Lương Ngọc Quyến thành phố Thái Nguyên

- Điện thoại:

- Email: sinhhoa@gmail.com

- Thông tin lãnh đạo đơn vị: 

                               

     PGS TS. Nguyễn Thị Hoa                                                  TS. Lê Thị Hương Lan                           TS Bùi Thị Thu Hương

         Trưởng bộ môn                                                              Phó trưởng bộ môn                             Phó trưởng Bộ môn

2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng: Là một bộ môn thuộc khoa Y học cơ sở với chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện công tác xét nghiệm phục vụ bệnh nhân.

2.2. Nhiệm vụ:

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, xét nghiệm phục vụ bệnh nhân.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

3. Thông tin nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại/email
1

PGSTS Nguyễn Thị Hoa

Trưởng bộ môn hoanguyenthi74hstn@gmail.com, ĐT: 0982502072
2

TS Lê Thị Hương Lan

Phó trưởng bộ môn

lansontn@gmail.com, ĐT: 0982090308

3

TS Bùi Thị Thu Hương

Phó trưởng bộ môn

huongbui979@gmail.com, ĐT: 0912916863

4

BS CKII. Ths Lê Thị Minh Hiền

Giáo vụ bộ môn

leminhhien143@gmail.com, ĐT: 0972269120

5

TS Phạm Thị Thùy

Giảng viên

phamthuydhy2612@gmail.com, ĐT: 0983016345

6

Ths Vũ Thị Hoài Thu

KTV

haianh0302@gmail.com, ĐT: 086810582

7

Ths Hà Thế Duy

KTV

haduydtm@gmail.com, ĐT: 01684886157

8 Mai Thị Hương

Y công

ĐT: 0942836501

4. Lịch sử hình thành

Bộ môn Sinh hóa được thành lập từ tháng 11 năm 1968. Trưởng bộ môn đầu tiên là DS Nguyễn Thị Mai An. Lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ gồm: TS Nguyễn Trí Dũng; TS Đoàn Khắc Hòa; PGS.TS Phạm Thị Hồng Vân.

5. Hoạt động đào tạo

Giảng dạy học phần Hóa sinh cho sinh viên năm thứ hai gồm: Bác sĩ đa khoa hệ 6 năm, Bác sĩ đa khoa hệ 4 năm, Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Bác sĩ Y học dự phòng, Dược sĩ hệ 5 năm, Dược sĩ hệ 4 năm, Cử nhân điều dưỡng.

Giảng dạy học phần Hóa sinh lâm sàng cho BSCKII chuyên ngành Nội, học phần Hóa sinh môi trường cho Cao học Y học dự phòng.

6. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp đại học cũng như cấp cơ sở thuộc các lĩnh vực: Đái tháo đường; Tăng huyết áp; Ghép thận; Suy thận mạn; Chẩn đoán trước sinh một số bệnh di truyền như Hemophili A, bệnh thoái hóa cơ tủy;  Hội chứng chuyển hóa; Bệnh tim mạch; Ung thư…

7. Thành tích đã đạt được

Nhiều đề tài nghiệm thu đạt loại xuất sắc và loại tốt.

Hướng dẫn nhiều sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Hướng dẫn nhiều học viên bảo vệ thành công luận văn BSCKII và thạc sĩ.

Có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí quốc gia. Đạt nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học.

                                                                                                                                                                    Trưởng đơn vị

 

 

 

 

                                                                                                                                                               PGSTS. Nguyễn Thị Hoa