Thứ 6, ngày 24/05/2024

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

KHOA Y HỌC CƠ SỞ , TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

Địa chỉ: Tầng 7 nhà 11 tầng - Trường Đại học Y Dược web-go88.com

Điện thoại: (+84) 208 3840558

Điện thoại:

Email: khoayhoccoso@gmail.com

Website: http://yhcs.tump.edu.vn

Facebook: