BỘ MÔN KÝ SINH TRÙNG

 

1. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo kiến thức chuyên ngành Ký sinh trùng y học cho các mã ngành đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành Y-Dược-Cử nhân điều dưỡng.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo kiến thức Ký sinh trùng y học cho các khóa đào tạo ngắn hạn trong và ngoài trường.

- Tổ chức, tham gia coi thi, chấm thi và quản lý kết quả học tập theo thẩm quyền được phân cấp.

- Thực hiện công tác quản lý sinh viên, học viên theo quy định.

- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được phê duyệt.

- Ứng dụng chuyển giao công nghệ, triển khai và thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm Ký sinh trùng phục vụ công tác lâm sàng bệnh viện.

- Quản lý và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị.

2. Lịch sử phát triển của Bộ môn

- Bộ môn Ký sinh trùng tiền thân là tổ Ký sinh trùng trực thuộc liên Bộ môn Vệ sinh dịch tễ-Ký sinh trùng-Vi sinh, được thành lập tháng 8/1968 tại cơ sở của Trường Đại học Y Bắc Thái sơ tán tại xã Vũ Thắng-Tân Chi-Bắc Sơn-Lạng Sơn.

- Tháng 7/1973: tổ Ký sinh trùng  được tách khỏi liên bộ môn, thành lập bộ môn Ký sinh trùng độc lập do BS.Nguyễn Đức Ngân làm Trưởng Bộ môn.

* Các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm của Bộ môn qua các thời kỳ

1. BS. Nguyễn Đức Ngân: Trưởng bộ môn (1973 - 1980 và 1983 - 2004)

2. BS. Hứa Kim Thưởng: Trưởng bộ môn (1980 - 1983)

3. ThS. Hứa Văn Thước: Trưởng bộ môn (2004 - 2011)

4. Ths. Phạm Thị Hiển : Phó trưởng bộ môn (2009 -2011)

 3. Đội ngũ Cán bộ, Giảng viên

                                                                                                 

                                                                                                     Ths. Nông Phúc Thắng

                                                                                                         (Trưởng bộ  môn)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email
1 Ths. Nông Phúc Thắng

Trưởng Bộ môn

Drthang77ydtn@gmail.com
2 Ths. Nguyễn Thị Hải

Giáo vụ

hai6229@gmail.com
3 Ths  Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Giảng viên

Quynhtrangdp2@gmail.com
4 Ths. Doãn Thuỳ Dung

Giảng viên

Doanthuydung2706@gmail.com
5 Diệp Thị Xoan

Kỹ thuật viên

Diepxoan85@gmail.com
6 Hoàng Thị Hoa Diễm

Kỹ thuật viên

Hoadiembk1989@gmail.com
7 Vũ Thị Hải Yến

Y công  

Nhân lực của Bộ môn hiện nay gồm:

- Cán bộ cơ hữu: 07 (04 giảng viên, 02 kỹ thuật viên và 01 y công).

- Cán bộ thỉnh giảng: 01

Trình độ chuyên môn của CB cơ hữu và thỉnh giảng:

- Thạc sĩ: 05

- Cử nhân: 01

- Trung học: 01

Tất cả giảng viên của Bộ môn đều có trình độ sau đại học được đào tạo chuyên ngành Ký sinh trùng y học tại một số trung tâm đào tạo y học có uy tín trong nước và nước ngoài.

Số CB cơ hữu là đảng viên: 01 đảng viên. Những đồng chí khác đang trong diện phát triển Đảng.

4. Những thành tích Bộ môn đã đạt được

* Thành tích chung

Trải qua 49 năm xây dựng và phát triển, những hoạt động và cống hiến của tập thể Bộ môn và cá nhân các thầy/cô giáo đã được nhà trường, các Bộ chủ quản và Nhà nước ghi nhận thông qua những thành tích sau đây:

- Tập thể bộ môn liên tục đạt tổ lao động tiên tiến và nhiều năm đạt LĐTT xuất sắc.

- Tổ công đoàn bộ môn nhiều năm đạt danh hiệu Tổ công đoàn bộ phận xuất sắc.

- Chi bộ bộ môn nhiều năm đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Nhiều cán bộ viên chức bộ môn nhiều năm liên tục đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- 01 cán bộ được tặng huân chương lao động hạng ba.

- 01 cán bộ được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- 05 cán bộ được tặng kỷ niệm chương của Bộ GDDT và Bộ Y tế.

- 03 cán bộ được tặng 06 bằng khen của bộ GDĐT và Bộ Y tế.

- 04 cán bộ được tặng bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam.

* Công tác đào tạo

            Bộ môn đã tham gia đào tạo:

Hệ đại học:

- 48 khoá sinh viên chuyên ngành bác sĩ đa khoa hệ chính qui;

- 12 khóa sinh viên chuyên ngành cử nhân điều dưỡng hệ chính quy;

- 11 khoá sinh viên chuyên ngành dược sĩ đại học hệ chính qui;

- 09 khóa sinh viên chuyên ngành bác sĩ y học dự phòng;

- 08 khóa sinh viên chuyên ngành bác sĩ răng hàm mặt;

- 48 khoá sinh viên chuyên ngành bác sĩ đa khoa hệ liên thông;

- 16 khóa sinh viên chuyên ngành dược sĩ đại học hệ liên thông;

- 12 khóa sinh viên chuyên ngành cử nhân điều dượng vừa làm vừa học.

Hệ cao đẳng:

- 06 khóa sinh viên chuyên ngành cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm;

- 04 khóa sinh viên chuyên ngành cao đẳng y tế học đường.

Hệ trung học:

- 12 khóa học sinh kỹ thuật viên xét nghiệm đa khoa;

- 07 khóa học sinh trung học dược;

- 07 khóa học sinh trung học điều dưỡng;

- 04 khóa học sinh trung học điều dưỡng gây mê hồi sức

 * Nghiên cứu khoa học, hướng dẫn luận văn đại học và sau đại học:

Bộ môn đã tiến hành trên 50 đề tài nghiên cứu về Ký sinh trùng từ cấp trường đến cấp bộ, cấp tỉnh, tham gia thực hiện các dự án, đề tài nhánh của một số đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ.

Hiện nay, phòng xét nghiệm và phòng thực tập Ký sinh trùng của Bộ môn đang tiếp tục được đầu tư và hoàn thiện với nhiều máy, trang thiết bị hiện đại nhằm phục vụ đào tạo, chẩn đoán và điều trị lâm sàng.

            Một số đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học và luận văn cao học thuộc chuyên ngành y-sinh- học đã được triển khai thực hiện tại Phòng xét nghiệm của Bộ môn và đã được bảo vệ thành công.

5. Định hướng phát triển của Bộ môn

- Tăng cường nguồn nhân lực có trình độ cao cho Bộ môn, phấn đấu đến năm 2025 tất cả giảng viên của Bộ môn đều đạt học vị tiến sĩ.

- Đăng ký và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Ưu tiên đầu tư nghiên cứu những đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao, chuyên sâu hơn nữa, có quy mô lớn hơn như cấp tỉnh, cấp Bộ.  Kết quả nghiên cứu của các đề tài sẽ được trích dẫn đăng trên các tạp chí chuyên ngành Y-Sinh học có uy tín trong nước.

- Phối hợp với nhà trường tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, công tác chẩn đoán và điều trị Ký sinh trùng.

- Triển khai thêm một số kỹ thuật xét nghiệm hiện đại phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị các bệnh Ký sinh trùng, truyền nhiễm tại địa phương.

6.  Một số hình ảnh của Bộ môn