BỘ MÔN GIẢI PHẪU BỆNH

1. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn

- Xây dựng, điều hành và thực hiện kế hoạch đào tạo kiến thức chuyên ngành Giải phẫu bệnh cho các mã ngành đào tạo đại học.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo kiến thức xét nghiệm giải phẫu bệnh cho các khóa đào tạo ngắn hạn trong và ngoài trường.

- Tham gia coi thi, tổ chức chấm thi và quản lý kết quả học tập theo thẩm quyền được phân cấp.

- Thực hiện công tác quản lý sinh viên, học viên theo quy định.

- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được phê duyệt.

- Ứng dụng chuyển giao công nghệ, triển khai và thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu vụ công tác lâm sàng bệnh viện.

- Quản lý và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị.

2. Lịch sử phát triển của Bộ môn

- Bộ môn Giải phẫu bệnh – Tổ chức học được thành lập năm 1968 tại cơ sở của Trường Đại học Y Bắc Thái sơ tán tại xã Vũ Thắng-Tân Chi-Bắc Sơn-Lạng Sơn.

- Năm 1980, Bộ môn Giải phẫu bệnh được tách ra từ bộ Giải phẫu bệnh – Tổ chức học.

- Năm 1997, Bộ môn Giải phẫu bệnh được đổi tên thành Bộ môn Giải phẫu bệnh – Ung thư học.

- Tháng 3/2017, Bộ môn Giải phẫu bệnh được tách ra từ Bộ môn Giải phẫu bệnh – Ung thư học.

 

* Các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm của Bộ môn qua các thời kỳ

1. Bs Nguyễn Ngọc Hiếu.

2. Ths Lê Anh Cường.

3. Bs Nguyễn Công Hoan.

4. Bs Bùi Văn Ba.

5. PGS.TS  Đặng Tiến Hoạt.

6. BSCKI Hoàng Thị Nguyên.

7. Vũ Văn Minh.

8. Trần Bảo Ngọc.

9. Trần Thị Kim Phượng.

3. Đội ngũ Cán bộ, Giảng viên

                                                                                               

                                                                                                               TS. Lê Phong Thu

                                                                                                             ( Trưởng Bộ môn)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email
1 Ts Lê Phong Thu

Trưởng bộ môn

phongthudhytn@gmail.com
2 Ths Nguyễn Thu Thủy

Phó trưởng bộ môn

ngthuy8288@gmail.com
3 Ths  Hoàng Thị Luân

Giảng viên

hoangluan1612@gmail.com
4 Ths Phạm Thị Ngọc Mai

Giảng viên

phamngocmai16@gmail.com
5 Ths Nguyễn Đức Thắng

Giảng viên

nguyenducthangyktn@gmail.com
6 Ths Lương Thị Thanh Nga

Kỹ thuật viên

thanhngaccna.tn@gmail.com
7 Ths Nguyễn Thị Thủy

Kỹ thuật viên

thuynguyen.1702@gmail.com
8 Lưu Thị Ngọc

Y công

luuthingoc61@gmail.com

Nhân lực của Bộ môn hiện nay gồm:

- Cán bộ cơ hữu: 08 (05 giảng viên, 02 kỹ thuật viên và 01 y công).

- Cán bộ thỉnh giảng: 01 (TS Đoàn Văn Khương – khuongsongcong@gmail.com)

Trình độ chuyên môn của CB cơ hữu và thỉnh giảng:

- Tiến sĩ: 02

- Thạc sĩ: 6

- Trung học: 01

Số CB cơ hữu là đảng viên: 02 đảng viên.

4. Những thành tích Bộ môn đã đạt được

Đào tạo:

- Giảng dạy bậc đại học các học phần: Giải phẫu bệnh, Ung thư, Y pháp. Hiện tại, đảm nhiệm giảng dạy học phần Giải phẫu bệnh, Y pháp.

- Tham gia giảng dạy hỗ trợ cho sau đại học một số đối tượng Bác sĩ nội trú, cao học, chuyên khoa I, II.

- Tham gia đào tạo ngắn hạn lĩnh vực xét nghiệm giải phẫu bệnh cho các đối tượng trong và ngoài trường.

Nghiên cứu khoa học

- Hàng năm đều có cán bộ là chủ trì đề tài cấp cơ sở và cấp đại học.

5. Định hướng phát triển của Bộ môn

- Tăng cường nguồn nhân lực có trình độ cao cho Bộ môn, phấn đấu đến năm 2020 tất cả giảng viên của Bộ môn có thâm niên công tác trên 3 năm đều có học vị thạc sĩ chuyên ngành giải phẫu bệnh.

- Phối hợp với một số bộ môn trong trường tiến hành một số đề tài nghiên cứu khoa học liên bộ môn.

- Đăng ký và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Kết quả nghiên cứu của các đề tài sẽ được trích dẫn đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước.

- Phối hợp với nhà trường tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Bộ môn.

- Triển khai thêm một số kỹ thuật xét nghiệm giải phẫu bệnh hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân tại bệnh viện trường và khu vực lân cận.

 6.  Một số hình ảnh của Bộ môn

                                             

                                                                                    Bộ môn Giải phẫu bệnh – Ung thư học năm 2013

 

 

                                                                  Bộ môn Giải phẫu bệnh năm 2017