BỘ MÔN GIẢI PHẪU BỆNH

1. Lịch sử hình thành – phát triển của Bộ môn

Bộ môn Giải phẫu bệnh có nguồn gốc từ Bộ môn Giải phẫu bệnh – Tổ chức học được thành lập vào năm 1968 tại cơ sở của Trường Đại học Y Bắc Thái sơ tán tại xã Vũ Thắng-Tân Chi-Bắc Sơn-Lạng Sơn. Năm 1980, Bộ môn Giải phẫu bệnh được tách riêng ra. Và năm 1997, Bộ môn Giải phẫu bệnh được đổi tên thành Bộ môn Giải phẫu bệnh – Ung thư học. Từ tháng 3 năm 2017, Bộ môn Giải phẫu bệnh được tách riêng ra và duy trì cho tới ngày nay.

Lãnh đạo bộ môn các các thời kỳ.

1. Bs Nguyễn Ngọc Hiếu.

2. Ths Lê Anh Cường.

3. Bs Nguyễn Công Hoan.

4. Bs Bùi Văn Ba.

5. PGS.TS Đặng Tiến Hoạt.

6. BSCKI Hoàng Thị Nguyên.

7. Vũ Văn Minh.

8. Trần Bảo Ngọc.

9. Trần Thị Kim Phượng.

10. Lê Phong Thu

2. Cơ cấu tổ chức – nhận sự hiện tại

- Lãnh đạo bộ môn hiện nay:

                                                                                                        

                               Trưởng bộ môn:TS.BS Lê Phong Thu                                                    Phó trưởng bộ môn:ThS.BS Nguyễn Thu Thủy
Số cán bộ của bộ môn là 8 cán bộ cơ hữu, 4 cán bộ thỉnh giảng                                                   

TT Họ và tên Chức vụ Email
1 Ts Lê Phong Thu Trưởng bộ môn phongthudhytn@gmail.com
2 Ths Nguyễn Thu Thủy Phó trưởng bộ môn ngthuy8288@gmail.com
3 Ths  Hoàng Thị Luân Giảng viên hoangluan1612@gmail.com
4 Ths Phạm Thị Ngọc Mai Giảng viên phamngocmai16@gmail.com
5 Ths Nguyễn Đức Thắng Giảng viên nguyenducthangyktn@gmail.com
6 Ths Lương Thị Thanh Nga Kỹ thuật viên thanhngaccna.tn@gmail.com
7 Ths Nguyễn Thị Thủy Kỹ thuật viên thuynguyen.1702@gmail.com
8 Lưu Thị Ngọc Y công luuthingoc61@gmail.com

3 Chức năng và nhiệm vụ của Bộ môn

Xây dựng, điều hành và thực hiện kế hoạch đào tạo kiến thức chuyên ngành Giải phẫu bệnh cho các mã ngành đào tạo đại học và sau đại học. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo kiến thức xét nghiệm giải phẫu bệnh cho các khóa đào tạo ngắn hạn trong và ngoài trường.Tham gia coi thi, tổ chức chấm thi và quản lý kết quả học tập theo thẩm quyền được phân cấp.

Thực hiện công tác quản lý sinh viên, học viên theo quy định.

Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được phê duyệt. Ứng dụng chuyển giao công nghệ, triển khai và thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu vụ công tác lâm sàng bệnh viện.

 Tham gia công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược và các bệnh viện trong tỉnh.

4. Những thành tích Bộ môn đã đạt được

Các cán bộ của bộ môn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được được. Các cán bộ luôn đạt lao động tiến tiến hàng năm

Hàng năm bộ môn đều có các đề tài nghiên cứu khoa học cở sở được nghiệm thu và đạt kết quả từ loại khá trở lên. Có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí uy tín trong nước.

Các cán bộ của bộ môn không ngừng học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, tích cực tham gia các hội thảo khoa học trong tỉnh và toàn quốc.

Bộ môn cũng nhận được giấy khen của Nhà trường vì có thành tích xuất sắc trong các năm học.

Bộ môn tích cực tham gia công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thái Nguyên, Bệnh viện A và Bệnh viên Trung ương Thái Nguyên.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BỘ MÔN QUA CÁC THỜI KỲ               

 

  Bộ môn Giải phẫu bệnh – Ung thư học năm 2013

 

 Bộ môn Giải phẫu bệnh năm 2017

 

Hoạt động giảng dạy cho sinh viên

 

Bộ môn nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường

Giờ giảng lý thuyết cho sinh viên

Bộ môn tham gia hội thảo về chuyên ngành

Bộ môn tham gia công tác khám chữa bệnh

Các cán bộ của bộ môn không ngừng học tập nâng cao trình độ