BỘ MÔN SINH LÝ HỌC

1. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị

- Giảng dạy lý thuyết, thực hành cho các đối tượng đại học chính qui gồm: BSĐK, YHDP, BS RHM, Dược sĩ, CNXN, CNĐD; các đối tượng liên thông gồm: chuyên tu Y, chuyên tu Dược, CNĐD VLVH, CNXN liên thông; các đối tượng sau đại học gồm: BS CKI YHCT, Nội khoa, Da liễu, Xét nghiệm Y học.

- Nghiên cứu khoa học.

- Tham gia hoạt động tại Bệnh viện Trường ĐH Y-Dược Thái Nguyên, trung tâm HHTM Thái Nguyên, khoa Huyết học lâm sàng bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên.

2. Lãnh đạo tiền nhiệm

- Bs Nhâm Kim Duyệt                   Trưởng Bộ môn (1970 - 1980)

- Bs Đoàn Ngọc Lung                   Trưởng Bộ môn (1981 - 1986)

- Cố Bs Hà Thị Thoa                     Phó trưởng Bộ môn (1987 - 1989)

                                                       Trưởng Bộ môn (1990 - 2001)

- Bs Nguyễn Thị Tâm                    Phó trưởng Bộ môn (1996 - 2000)

- GVC. ThS Phạm Thị La              Phó trưởng Bộ môn (2000 - 2012)

- Cố PGS.TS Nguyễn Văn Tư       Trưởng Bộ môn (2001-2013)

                

           BS. Nhâm Kim Duyệt                                               BS. Đoàn Ngọc Lung                                                    Cố BS. Hà Thị Thoa

                  

 

             BS. Nguyễn Thị Tâm                                             GVC. Ths Phạm Thị La                                    Cố PGS.TS Nguyễn Văn Tư

3. Đội ngũ Cán bộ, Giảng viên

 

                                                        

             TS. Hoàng Thu Soan :Trưởng bộ môn                                        TS. Nguyễn Thế Tùng :Phó trưởng bộ môn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email đang sử dụng

 
1 TS.GVC. Hoàng Thu Soan Phó trưởng Khoa Y học cơ sở -   Trưởng Bộ môn hoangthusoantnmc.edu.vn  
2 TS. GVC Nguyễn Thế Tùng Phó trưởng BM, phó trưởng khoa Huyết học lâm sàng bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên nguyenthetung@tnmc.edu.vn  
3 TS. GVC Nguyễn Kiều Giang Phó Hiệu Trưởng- Giám đốc TTHHTM BV TƯ Thái Nguyên drgiangk27@gmail.com  
4 Ths. GVC Vi Thị Phương Lan Giảng viên vithiphuonglan@tnmc.edu.vn  
5 Bs. Nguyễn Việt Đức Giảng viên nguyenvietduc@tnmc.edu.vn  
6 Ths. Chu Hoàng Hưng Kĩ thuật viên chuhoanghung@tnmc.edu.vn  
7 KS. Hoàng Thị Lan Kĩ thuật viên    
8 Ths. Nguyễn Thu Phương Kĩ thuật viên nguyenthuphuong@tnmc.edu.vn  

 9

 Lý Thị Hoa

 Y công

 hoacamtrieu@gmail.com

 

10

Bs. Trần Hoàng Hà

Giảng viên

tranhoangha.slh@gmail.com