Thứ 6, ngày 22/10/2021

Kết quả Hội thảo “Hướng tới đào tạo & thực hành dựa trên Năng lực” do Chi Hội Giáo viên Điều dưỡng Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, tháng 12 năm 2011

03/01/2016 12:31:37 - Lượt xem: 1076

Ngày 1 & 2 tháng 12 năm 2011, chín giảng viên Khoa Điều dưỡng trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên đã tham gia hội thảo "Hướng tới đào tạo & thực hành dựa trên Năng lực" (Toward Teaching and Practicing Based on Nursing Competency Standards). Đây là mội hội nghị rất bổ ích cho không chỉ đối với Giáo viên điều dưỡng mà cho tất cả những ai quan tâm.

Chi tiết